Vyřízení stavebního povolení

Vyřízení stavebního povolení

Stavební povolení

Co vše umíme?

Nemáte čas, chcete, aby vám projekt i vyřízení stavebního povolení zabezpečil projektant, který vám dům projektuje, protože se vám nechce komunikovat s úřady, pobíhat mezi nimi a získávat kladná stanoviska?
Pak jste tu správně.
Připravíme vám podrobnou projektovou dokumentaci a vás vyřídíme kompletní stavební povolení.
Vyřízení stavebního povolení je služba, které si naši zákazníci váží a využívají ji velice rádi. U 95 % projektů zařizujeme i vyřízení stavebního povolení.
Dokumenty nutné pro vyřízení stavebního povolení v zastoupení:
Doklad o potvrzení vlastnického práva na pozemek, který bude stavbou dotčen. V případě, že stavba zasahuje do vlastnictví jiné osoby, je nutné doložit písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
Projektová dokumentace stavby, kterou vám vypracuji v nejvyšší kvalitě rovnou já, a to ve třech nebo čtyřech vyhotoveních.
Kladná stanoviska dotčených orgánů a podpisy účastníků stavebního řízení (nejsou nezbytně nutné).
Plná moc, díky které za vás zajistíme požadovaná vyjádření a povolení.