Projekční činnost

Projekční činnost

Projekční činnost

Co vše umíme?

Jedná se o vypracování všech důležitých dokumentů pro realizaci stavby. Před každou stavbou si nechte určitě udělat projektovou činnost ve výstavbě. Vyhnete se tak všem nepříjemným problémům.
Poskytujeme projekční služby počínaje před projekční fází (koncepční řešení, studie proveditelnosti), po které následuje návrh studie, prováděcí projekt a autorský dohled ve fázi výstavby. Naše společnost zaručuje provedení všech projekčních a technických prací v souladu s českými normami a předpisy.
STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Studie (architektonické, využití území a jiné)
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby